För Kundtjänst ring : 0769 899 986 eller 220 från en Vectone mobil

Integritetspolicy

 1. Vi åtar oss att skydda integriteten och säkerheten av din personliga information och för att efterlevnaden av våra juridiska förpliktelser, och kommer bara att behålla dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för dess användning.
   
 2. Du accepterar att vi kan bearbeta dina personliga uppgifter och att vi kan använda dina personliga uppgifter för att:

  1. hantera ditt konto;
  2. utföra kreditkontroller vid behov;
  3. återkräva skulder;
  4. förhindra penningtvätt och bedrägerier;
  5. tillhandahålla kundtjänst för att behandla alla frågor eller klagomål kan du ha;
  6. förse tredje part med nödvändig information för att tillhandahålla tjänsterna till Dig;
  7. utföra säkerhetskontroller;
  8. utföra uppgifter som krävs för att driva vår verksamhet; och
  9. återkräva skulder;
  10. följa våra rättsliga krav.
    
 3. Dessutom, om du inte har angett några invändningar, kan vi:

  • använda dina personuppgifter för vår marknadsföring;
  • lämna ut dina personuppgifter till samarbetspartners som kan kontakta dig att ge dig information i fråga om tjänster och varor som kan vara av intresse för dig;
  • lämna ut dina personuppgifter till tredje part som kan kontakta dig att ge dig information i fråga om tjänster och varor som kan vara av intresse för dig;
  • hyra , utväxla eller sälja dina personuppgifter till eller med tredje part; och
  • kontakta dig på elektronisk väg, inklusive genom e-post och genom textmeddelande, och per telefon för att ge dig information om våra tillgängliga erbjudanden.
    
 4. Du har rätt att vägra användning av dina personuppgifter för de ändamål som anges i punkt (c) ovan. Om man inte önskar sina personuppgifter behandlade för dessa ändamål skall skriftlig vägran skickas till vår adress för meddelanden. Vägran skall innehålla uppgift om namn, personnummer och eventuellt abonnemangsnummer samt innehålla uppgifter om vilka aspekter av vår användning du inte önskar.
   

 5. Du har skyldighet att ge oss korrekt information och uppdatera den när det behövs. Om du vill uppdatera din personliga information måste du meddela oss specifikt om vad det är du vill att vi ska uppdatera och detta måste skriftligen skickas till vår adress för meddelanden. För att skydda mot bedrägerier kan vi be om bekräftelse på din identitet innan vi fortskrider med någon begäran om att uppdatera dina personuppgifter.
   
 6. Du har rätt att kostnadsfritt en gång per kalenderår få information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig. Begäran om sådant registerutdrag skall göras skriftligt och vara egenhändigt undertecknad av den sökande samt innehålla uppgift om namn och personnummer. Begäran skall skickas till vår adress för meddelanden.
   
Cookies

 1. Du kan få tillgång till vissa delar av webbplatsen utan att lämna några uppgifter alls. Men för att kunna använda alla funktioner som finns på webbplatsen kan du vara skyldig att lämna vissa uppgifter.

 2. Denna webbplats kan placera, och få tillgång till vissa cookies från första part på din dator. Cookies från första part är de som placeras direkt från Vectone Mobile via denna webbplats och sedan endast används av Vectone Mobile. Vectone Mobile använder cookies för att förbättra din användarupplevelse av webbplatsen och för att förbättra vårt sortiment av produkter och tjänster. Vectone Mobile har noggrant valt dessa cookies och har vidtagit åtgärder för att se till att din integritet skyddas och respekteras i alla lägen.

 3. Genom att använda denna webbplats kan du få vissa tredjeparts Cookies på din dator. Tredjepartscookies är de lämnade av webbplatser och/eller andra än part från Vectone Mobile. Tredjeparts Cookies används på denna webbplats för reklamtjänster. Dessa cookies är inte en integrerad del av de tjänster som tillhandahålls av webbplatsen.

 4. Alla Cookies som används av denna webbplats görs i enlighet med nuvarande svensk och EU Cookie lag.

 5. Innan Cookies placeras på din dator, som omfattas av delklausulen 12.5 och underklausulen 12.8, kommer en pop-up begäran presenteras med ditt samtycke till att fastställa dessa cookies. Genom att ge ditt medgivande till placerandet av cookies för du det möjligt för Vectone Mobile för att ge bästa möjliga upplevelse och service till dig. Du kan, om du vill, neka samtycke till placerandet av cookies; men vissa funktioner på webbplatsen kan då inte fungera fullt ut eller som avsett.

 6. Vissa funktioner på webbplatsen är beroende av cookies för att fungera. Svensk och EU Cookie lag bedömer att dessa cookies är "absolut nödvändiga". Ditt medgivande kommer inte sökas för att placera dessa cookies. Du kan däremot fortfarande blockera dessa cookies genom att ändra din webbläsares inställningar enligt informationen nedan.

 7. Denna webbplats använder analystjänster. Webbplatsanalys hänvisar till en uppsättning verktyg som används för att samla in och analysera användningsstatistik, vilket gör det möjligt för oss att bättre förstå hur användare använder webbplatsen. Detta i sin tur gör det möjligt för oss att förbättra webbplatsen och de produkter och tjänster som erbjuds genom den. Du behöver inte tillåta oss att använda dessa cookies, men samtidigt utgör vår användning av dem inte någon risk för din integritet eller en säker användning av webbplatsen, och det gör det möjligt för oss att kontinuerligt förbättra vår verksamhet.

 8. De analystjänster som används av denna webbplats använder cookies för att samla in de begärda uppgifterna. Vissa av dessa cookies kan placeras direkt när du väljer att besöka webbplatsen och vid sådana tillfällen är det inte möjligt att få ditt medgivande. Du kan ta bort dessa cookies och förhindra framtida användning av dem genom att följa stegen som anges nedan.

 9. Du kan välja att aktivera eller inaktivera cookies i din webbläsare. Med de flesta webbläsare kan du också välja om du vill stänga av alla cookies eller endast tredjepartscookies. Som standard accepterar de flesta webbläsare cookies, men detta kan ändras. För ytterligare information, gå till hjälpmenyn i din webbläsare.

 10. Du kan välja att ta bort cookies när som helst men du kan då förlora information som gör att du kan komma åt webbplatsen snabbare och effektivare, inklusive, men inte begränsat till, personliga inställningar.

 11. Vi rekommenderar att du ser till att din webbläsare är uppdaterad och att du tar till den hjälp och vägledning som getts av utvecklaren av din webbläsare om du är osäker på hur du justerar dina sekretessinställningar.